Maatregelen Corona opnieuw aangescherpt


Leden, ouders en verzorgers van Roda’46 Leusden

Na een periode waarin het aantal besmettingen steeds verder groeide, heeft de overheid hard ingegrepen. Een lockdown, die sterke overeenkomsten vertoont met de eerdere maatregelen in maart 2020. Iedereen wordt getroffen door deze aangescherpte maatregelen. Voor sommige heeft dit grote financiële consequenties. Voor andere is het wederom versoberen van het sociale contact een grote teleurstelling. Niemand uitgezonderd, iedereen gaat de komende weken hinder, ongemak en teleurstellingen ondervinden.

De verscherping van de regels heeft natuurlijk ook gevolgen voor Roda’46. De jeugd tot 18 jaar is gevrijwaard gebleven van extra maatregel bovenop de al geldende maatregelen.De senioren daarentegen worden wederom verder beperkt in het bedrijven van sport in teamverband. De eerdere geringe versoepelingen voor de senioren zijn weer terug gedraaid.Om onduidelijkheid te voorkomen staan hieronder de maatregelen die wij als Roda’46 de komende weken hanteren:


Mini en kiddys

De wedstrijden van de mini en kiddys kunnen op zaterdag doorgang vinden.
Toeschouwers zijn niet toegestaan.
(coach, fruitmoeder, scheidsrechter en organisatie uitgezonderd).
Kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.
Groepsgrootte op de accommodatie maximaal 2 personen.
1,5 meter blijft te allen tijde gehandhaafd.

 

Junioren (jongens en meiden)

De jeugd tot de leeftijd van 18 jaar mag trainen.
Wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.
Kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.
Groep grote op de accommodatie maximaal 2 personen.
Toeschouwers zijn niet toegestaan (coach, scheidsrechter en organisatie uitgezonderd).
1,5 meter blijft te allen tijde gehandhaafd.

 

Leden vanaf 18 jaar t/m senioren (dames en heren)

De senioren mogen buiten sporten alleen of in teamverband met inachtneming van 1,5 meter.
De grootte van het team/groep is maximaal twee personen.
Er mogen meerdere tweetallen tegelijk sporten, met tussen de tweetallen voldoende ruimte om het als 2-tallen te onderscheiden van elkaar.
De twee personen moeten onderling minimaal 1,5 meter afstand houden.
Een trainer voor een groep als geheel mag niet.
Een trainer mag wel van tweetal naar tweetal lopen voor instructie.
Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

 

Extra afspraken

Specifiek over de leden vanaf 18 jaar t/m de senioren maken wij ons zorgen.
De beperkingen om te sporten, met inachtneming van de maatregelen, zijn al een aantal maanden van kracht. Daarbij zijn de mogelijkheden om te trainen zeer beperkt. Zeker met de aanscherping van de groep grote naar maximaal 2 personen is dit zeer lastig. Het sluiten van het sportpark voor senioren lijkt dan ook logisch. Rekening houdend met de afgelopen maanden en het belang van bewegen voor de senioren sluiten wij het park NIET voor de senioren. Dit kan als wij strikte de maatregel naleven en enkele extra afspraken maken.

Extra afspraken:

- Senioren trainen op de daarvoor beschikbare tijdstippen.
- Per team zijn er twee personen, die niet deelnemen aan de training, die toezicht houden op de maatregelen (1,5 meter, groep grootte maximaal 2 personen).
- Betreden en verlaten van het park individueel.
- Na de training het park onmiddellijk verlaten.

Wij beseffen dat het allemaal erg beperkt is voor de leden van 18 jaar en ouder. Helaas kunnen wij op dit moment niet anders.

De huidige maatregelen hebben als doel het onder controle krijgen van het Covid-19 virus. De afgelopen maanden hebben laten zien dat deze extra maatregelen noodzakelijk zijn om dat te bewerkstelligen. Mocht de overheid besluiten om de maatregelen te versoepelen dan nemen wij dit natuurlijk direct over. Tot die tijd zullen wij het met deze maatregelen /afspraken moeten doen.


Tenslotte

Wij, leden van het Algemeen Bestuur van Roda'46, willen iedereen een hart onder de riem steken voor de komende weken.

“ Blijft positief en probeer binnen de gestelde maatregelen te genieten van de kleine dingen die wel mogelijk zijn.

Iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2021”


Het Algemeen Bestuur van Roda’46 Leusden.