Maatregelen reductie energiekosten Roda’46


Zoals bij veel particuliere huishoudens, bedrijven en sportverenigingen staat ook bij Roda ’46 de exploitatie onder enorme druk vanwege de stijging van de energiekosten. Roda ’46 heeft sinds begin dit jaar een variabel energiecontract waardoor wij dus substantieel meer geld kwijt zijn aan gas en stroom.

 
Algemeen

Als Bestuur hebben wij ons gebogen over het vraagstuk hoe hiermede om te gaan. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden maar het blijft lastig om altijd direct de juiste te kiezen.

Onderstaand een toelichting op de maatregelen waarvoor is gekozen. Dit zijn maatregelen die wij wekelijks zullen monitoren of het rendement voldoende is of dat er meer aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Uitgangspunt blijft

· Trainingen en wedstrijden moeten door kunnen gaan.

· De energiekosten moeten sterk omlaag.

 
Verwarming kantine en kleedkamers

We hebben de afgelopen periode al een aantal zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.

De verwarming in de kantine en kleedkamers staat op het laagst aantal graden dat verantwoord is.

 
Warm watervoorziening in de kleedkamers

Voor gebruik van de douches in de kleedkamers is besloten om als eerste stap de warm watervoorziening door de week uit te zetten. Vanaf maandag 17 oktober kan alleen in het weekend op de wedstrijddagen door teams gebruik worden gemaakt van de douches.

Mocht deze maatregel onvoldoende resultaten opleveren sluiten wij niet uit dat we ook in de toekomst de douches in de weekenden moeten sluiten.

Wij doen een dringend beroep op de leiders/ouders van de teams in de onderbouw (t/m O12) om geen gebruik te maken van de douchefaciliteit.

Voor de bovenbouw en senioren vragen wij de medewerking om bewust om te gaan met de mogelijkheid om te douchen. Houd de tijd beperkt en functioneel.

 
Veldverlichting tijdens trainingsavonden

Het lichtmanagement van de veldverlichting is nu zodanig geprogrammeerd dat de verlichting kort voor de trainingstijd aangezet kan worden en kort (5 minuten) na de eindtijd automatisch uitschakelt. De veldindeling volgens het trainingsschema is hierbij leidend.

Ook zal regelmatig worden geïnventariseerd of teams wel komen opdagen voor de trainingen opdat er mogelijkheden ontstaan om velden vrij te maken van trainingen c.q. verlichting.

Er is geen mogelijkheid om op de vrije velden door de week oefenwedstrijden in te plannen. Dat dient op de eigen trainingstijd en veld te worden gespeeld. Staat een team met meerdere teams op één veld, dan zullen de teams met elkaar naar oplossing moeten zoeken.

Het verplaatsen van een competitiewedstrijd van zaterdag of zondag naar een avond door de week kan alleen in overleg met het Bestuur (Zat-Zon-Jeugd).

 
Veldverlichting op zaterdag

Wedstrijden die starten om 15.00 uur tijdens de donkere maanden, gebruiken vaak voor de 2e helft de veldverlichting. In overleg met de voetbalcommissies wordt onderzocht op welke wijze wij de aanvangstijden van die wedstrijden naar 14.30 uur kunnen verplaatsen. Veldverlichting hoeft dan niet gebruikt te worden.

 
Overige maatregelen

Wij blijven verder onderzoeken waar wij ons energiegebruik kunnen reduceren. Dat kan betekenen dat bepaalde dienstverlening binnen de vereniging op een lager niveau terecht komt. Denk hierbij aan openingstijden van de snackhoek met de frituuroven.

Verder loopt er een onderzoek naar het gebruik van zonnepanelen.

 
Wat kunt u betekenen voor Roda ’46?

Wij rekenen op u als het gaat om bewustwording en acceptatie voor de genomen maatregelen en medewerking aan de uitdagingen om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.

Help elkaar daarin. Bijvoorbeeld eerder klaar met de training dan de eindtijd volgens het schema, schakel de verlichting uit. Spreek elkaar aan op langer dan noodzakelijk douchen.

Als Bestuur zullen wij hier de komende weken/maanden ook op blijven letten en vragen uiteraard de spelers, trainers en leiders dit ook te doen. Op deze manier hopen we de energiekosten te kunnen drukken.

 
Onduidelijkheid naar de toekomst

Net als particuliere huishoudens en bedrijven is een compensatie van de (lokale) overheid voor onze vereniging een noodzaak. Achter de schermen werken we er hard aan om alles zo normaal mogelijk door te laten lopen. Dit om zo een eventuele contributieverhoging of energietoeslag te kunnen voorkomen of minimaliseren.

Maar niets doen en doorgaan op de huidige wijze zal de vereniging voor dit seizoen een extra kostenpost opleveren tussen de € 75.000 en € 100.000.

We zullen u de komende periode verder blijven informeren. We danken iedereen in ieder geval voor het meedenken en meehelpen om de energiekosten te verlagen. Met vriendelijke groet,

 
Algemeen Bestuur Roda ‘46