Nieuwe inrichting en samenstelling Technisch Team


Nieuwe inrichting en samenstelling Technisch Team

Het Algemeen bestuur heeft ons gevraagd de inrichting van het Technisch Team tegen het licht te houden en daar waar nodig aanpassingen te doen. Als Technisch Team zijn we met deze opdracht aan de slag gegaan, waarbij we hebben geprobeerd niet teveel aanpassingen te doen aan het (technisch) beleid. Wel hebben we met het oog op de continuïteit gekozen voor een iets andere indeling. Die ziet er vanaf nu als volgt uit:

organigram TT.jpg


Hieronder vindt u beknopt de belangrijkste wijzigingen:

- We hebben een TT beleidsgroep toegevoegd, wat de lange termijn gaat bewaken en in samenspraak met het algemeen bestuur beleidsbeslissingen op technisch gebied zal nemen.
- Elke ‘afdeling’ (Topvoetbal, Bovenbouw, Onderbouw) wordt ingevuld door 3 of 4 personen.
- Zowel TT Beleid als Hoofd Opleiding wordt ingevuld door meerdere personen die allemaal (ook) actief zijn binnen één van de drie afdelingen. Zo bestaat Hoofd Opleiding bijvoorbeeld uit één afgevaardigde van Topvoetbal, één van de Bovenbouw en één van de Onderbouw. Zij zullen de voetbalinhoudelijke begeleiding van trainers en spelers gaan verzorgen.

Met deze indeling van het TT en de inrichting van het Technisch Beleid denken we alle belangrijke doelgroepen en leeftijdscategorieën goed te hebben vertegenwoordigd. Ook houden we met deze indeling de lijntjes bewust kort.

We hopen dat een en ander voor iedereen duidelijk is, maar als u nog vragen heeft, kunt u altijd een mailtje sturen naar technischteam@roda46.nl

Bekijk hier de volledige structuur.

Technisch Team Roda ‘46