Onno Schneiders stopt als voorzitter van Roda'46


UIT DE BESTUURSKAMER

Onno Schneiders heeft deze week besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met zijn functie als (demissionair) voorzitter van Roda’46. De overige leden van het Algemeen Bestuur betreuren dit besluit omdat hoopten dat Onno zijn functie tot en met het einde lopende verenigingsjaar zou uitvoeren.

Onno heeft deze beslissing genomen omdat hij van mening is dat de invulling als demissionair voorzitter niet aansluit bij zijn zienswijze. Naast het bovenstaande wil Onno zijn energie stoppen in andere zaken en onderwerpen dan de huidige (bestuurlijke) uitdagingen binnen Roda ’46.

Vanuit het Algemeen Bestuur respecteren wij natuurlijk deze keuze.

Het Algemeen Bestuur is van mening dat Onno Roda’46 de afgelopen jaren met veel inzet en enthousiasme op koers heeft gehouden. En tevens nieuwe bakens heeft uitgezet. Vanuit positiviteit en verbinding heeft hij lastige dossiers als o.a. verbouwing kantine en dialoog prestatievoetbal impulsen gegeven.

Als Algemeen Bestuur van Roda’46 bedanken wij daarom nu alvast Onno voor zijn inzet, koersvastheid, ideeën en enthousiasme.

Zonder Onno en een enthousiaste groep vrijwilligers, veelal uit zijn directe omgeving, is onze overtuiging dat de kantine verbouwing langer op zich had laten wachten. Daarnaast willen wij hem bedanken voor zijn termijn als voorzitter.

In samenspraak zullen wij de lopende zaken en projecten overnemen dan wel in gezamenlijkheid afronden.

 

Het Algemeen Bestuur van Roda’46