Overlijden Andries Veenendaal: Er verliest een stukje Roda’46


Andries Veenendaal (staand tweede van links) in Roda'46 Zondag 1 eind jaren 60.

 

 

Pasfoto Andries Veenendaal

 

Afgelopen zaterdag is Andries Veenendaal overleden. Met het heengaan van Andries verliezen we een stukje Roda’46. Andries hoorde bij Roda’46 en onze club was een deel van hem. Hij vormde en bewaakte deels de identiteit en cultuur van Roda’46. Hij hield van orde, netheid, het volgen van de regels, het nakomen van afspraken. Daarnaar handelde hij en dat probeerde hij over te brengen op anderen.

In het weekeinde was Andries meestal bij Roda’46. Als toeschouwer bij het eerste Zondagteam, op zaterdag als kijker bij kleinzoon Brett, en als betrokken vrijwilliger.

Roda’46 zit in het DNA van de familie Veenendaal. De moeder van Andries was lange tijd het oudste lid van de club. Zelf was hij eind jaren 60 speler in de Zondag 1. Zijn zoon, Edwin, zat ook in het eerste Zondagteam (en voetbalt nog bij de club) en zijn kleinzoon Brett speelt de sterren van de hemel in de jeugd van Roda’46.

Toen ik in de Jeugdcommissie kwam maakte Andries daar al lange tijd deel van uit. Hij was destijds de scheidsrechter coördinator en floot, evenals zijn broer Cor, op zaterdag en zondag enkele wedstrijden.
Tot vlak voor zijn overlijden zat Andries in de Jeugdcommissie van Roda’46. Hij was onder andere coördinator van de A-junioren, de B-junioren en de D-pupillen. Hij beheerde enige tijd de financiën en tussen 2011 en 2014 was hij zelfs voorzitter van de Jeugdcommissie. Tot enkele weken geleden beheerde bij het materiaal van de Jeugdafdeling.

Naast zijn vrijwilligerswerk voor de jeugd van Roda was Andries behulpzaam voor de penningmeester en verzorgde hij, samen met Marius Gerrits, de Klaverjasmiddagen in de kantine.

Andries was integer en discreet. Nooit klapte hij uit de school over zaken die hij vanuit zijn functies wist. Hij was contactpersoon voor leden, die door hun financiële situatie de contributie en clubtenues niet konden betalen. Nimmer heeft hij een naam laten vallen. Mensen met contributie-achterstand benaderde hij en bood hen een betalingsregeling aan.

Andries Veenendaal was een man van de regeltjes. Hij fungeerde in de Jeugdcommissie vaak als degene die de procedures in de gaten hield. Hij kende de regels van de KNVB, de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de club.

Kenmerkend voor Andries was dat hij in Whatsapp in de week voor zijn overlijden de groep “Jeugdcommissie” verliet. Zelfs daar dacht hij nog aan en handelde dat vervolgens netjes af.

Andries was al geruime tijd ziek. Hij klaagde daarover niet. Hij bleef tot het laatst actief bij onze vereniging.

Er is een stukje Roda’46 weg. We zullen Andries missen bij zijn club.
CV klein.jpg