Portefeuilleverdeling Algemeen bestuur Roda'46


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21-12-2022 waren de bestuursleden John Groenevelt, Herwin Mars en Michiel Snoek aftredend en herkiesbaar.

De vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van John Groenevelt als Voorzitter en Herwin Mars en Michiel Snoek als Lid Algemeen Bestuur.

In de AB-vergadering van 7 januari 2023 is de portefeuilleverdeling vastgesteld.

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter – John Groenevelt (Horeca – Accommodatie)

Penningmeester – Peter Spierenburg

Secretaris – Floor Drost (Jeugd)

Lid Algemeen Bestuur – Herwin Mars (Sponsoring)

Lid Algemeen Bestuur – Michiel Snoek (Zaterdag)

Lid Algemeen Bestuur – Rick Buunk (Zondag)

Lid Algemeen Bestuur – Harry Kerssies (Technisch Team)

 

Algemeen Bestuur Roda ‘46