Roda’46 Leusden stopt met prestatievoetbal op zondag.


Roda’46 Leusden stopt met prestatievoetbal op zondag.

"Begrijpelijk, maar mijn hart zegt nee."

Roda’46 Leusden gaat stoppen met prestatievoetbal op zondag, vanaf volgend seizoen zal de club uit Leusden niet meer door een eerste zondag-elftal worden vertegenwoordigd.

De achteruitgang de laatste jaren van een representatieve competitie vanwege de overstap van clubs in de regio van zondag- naar zaterdagvoetbal en de verwachting dat deze tendens zich doorzet, en de steeds mindere aanwas vanuit de jeugd naar de zondagselectie zijn de hoofdredenen dat Roda’46 tot deze beslissing is gekomen, zo verklaart het bestuur.

De afgelopen periode is er door een aantal spelers en technisch team ondanks bovenstaande argumenten nog serieus hard gewerkt voor toch nog een mogelijke doorstart. Echter, bleek er onvoldoende spelers de basis te vormen.

Hoofd en hart

"In mijn hoofd begrijp ik de beslissing maar in mijn hart voel ik wat anders", zeggen de zondagsmannen. Emotie en ratio liggen dan heel erg ver van elkaar vandaan

Het bestuur van Roda’46 begrijpt dat de sentimenten rond de zondag tak groot zijn en dat deze beslissing vragen zal oproepen en zeker niet door iedereen gesteund zal worden. Dat is begrijpelijk, Roda is voetbal en Roda is emotie. Een club met meer dan 1.200 leden waarvan een groot aantal leden in de zondagselectie heeft gevoetbald, hun successen hebben gevierd en die ondanks dat ze niet meer voetballen trouw aan hun club zijn. Voor hen maar in de eerste plaats voor de spelers en staf van het huidige eerste zondag elftal zal het een hard gelag zijn.

Mochten er nog vragen zijn dan is vanzelfsprekend Algemeen Bestuur en/of Technisch team hiervoor bereikbaar

Algemeen Bestuur Roda ‘46