Roda'46 bestaat vandaag 75 jaar


15 september 2021: Vandaag bestaat Roda’46 75 jaar.

Toen op 15 september 1946 de mensen van het eerste uur zich opmaakten om een voetbalclub in Hamersveld op te richten hebben ze onmogelijk kunnen bevroeden hoe deze club zich in de loop der jaren zou ontwikkelen.

Roda'46, met haar grote aantal leden, is uitgegroeid tot een belangrijke maatschappelijke factor in Leusden. Want hoeveel mensen zouden er in het dorp zijn, die nog nooit met Roda'46 iets te maken hebben gehad?

Op een willekeurig voetbalweekeinde voetballen er meer dan duizend mensen op het Burgemeester Buiningpark. Van piepjong tot ruim boven de vijftig. Tel daarbij de supporters en je komt tot forse aantallen. Om dat elk weekend te kunnen doen kan de club rekenen op meer dan driehonderd vrijwilligers.

We mogen trots zijn dat we bij zo’n mooie vereniging behoren. Met leden en vrijwilligers die hun uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks het grote aantal leden staat Roda’46 bekend als nette en gezellige club.

Het is uitstekend toeven op ons fraaie complex. Er wordt met enthousiasme gewerkt. Door de inzet van bestuurs- en kaderleden, trainers, leiders, voetballers, sponsors en vrijwilligers wordt er dagelijks gesport  bij Roda'46.

Het is goed je als (jeugd-)voetballer te realiseren in welk gespreid bedje je terecht bent gekomen. Prachtige velden. Enthousiaste trainers en leiders. Uitstekend trainingsmateriaal. Het is allemaal aanwezig om je sport te kunnen beoefenen.

Kantine News.jpg

Hoe anders was dat 75 jaar geleden? Het was geen pretje om in die tijd in het bestuur van Roda te zitten. De bestuurders moesten voor het begin van de wedstrijden de grazende koeien van het veld zien te krijgen, de "hopen" opruimen, doelpalen in- en later weer uitgraven, de netten aan de doelpalen bevestigen, de hoekvlaggen plaatsen en ook nog even de kalklijnen trekken. Alleen grasmaaien was niet nodig, dat deden de koeien.
De trainingen werden gegeven door de voorzitter omdat hij het kosteloos deed. De penningmeester moest de contributie (25 cent per week) innen, entreekaartjes (ad f. 0,35) verkopen en hij had het beheer van het snoep- en drankwinkeltje op het veld.

Bij het 75-jarige bestaan van Roda’46 bedanken we alle bestuursleden, commissieleden, sponsors, voetballers en vrijwilligers die zich in het verleden en het heden hebben ingezet voor onze club. Zonder hen hadden we dit jubileum niet bereikt.

Door corona en de daarbij horende maatregelen is het voor het bestuur onmogelijk om festiviteiten te organiseren. In de kantine en op het terras gelden nog steeds protocollen zoals 1,5 meter afstand houden, vaste zitplaatsen, enz.

Zodra de situatie rond corona zich daarvoor leent stellen we een werkgroep samen om alsnog een groots jubileumevenement te organiseren

Met de inzet van iedere voetballer, vrijwilliger, sponsor, ouder of verzorger maken wij onze club ook in de  toekomst tot een succes.