Supporters achter de omheining


Zo hoort het

 

Het komt ook bij Roda’46 voor dat ouders tijdens wedstrijden van onze pupillen op het veld gaan staan om zo de wedstrijden te bekijken. Uiteraard is het leuk om een wedstrijd van uw zoon of dochter van dichtbij te aanschouwen. Wij zijn echter van mening dat alleen de spelers en de begeleiders van het team dat een wedstrijd speelt, thuishoren op het veld.

Supporters hebben achter de omheining een prima zicht op de velden en daarom vinden wij dat zij tijdens de wedstrijden achter de omheining dienen plaats te nemen. Zoals hieronder aangegeven, schrijven de regels van de KNVB dit ook voor.

Wij verzoeken toeschouwers/ouders dan ook om tijdens de wedstrijden van hun zoon of dochter achter de omheining plaats te nemen. Onze jeugdleiders is gevraagd erop toe te zien dat dit ook gebeurt door de ouders van de tegenstander. De scheidsrechter zal zo nodig wachten met het geven van het beginsignaal. Wij vertrouwen op jullie medewerking. Onze dank!

De regels van de KNVB

De KNVB kent uitgebreide ordemaatregelen over wie er tijdens een wedstrijd binnen de afrastering van het veld mogen zijn. Dat zijn…

-    De spelers én de mensen die de wedstrijd leiden.
-    De (hoofd)trainer/coach, de assistent-trainer/coach, de teammanager, de leider, de verzorger, de clubarts, een verantwoordelijk bestuurslid, alsmede de wisselspelers.
-    Van de onder 2 genoemde personen mogen slechts de (hoofd)trainer/coach, de verzorger en de clubarts alsmede een wisselspeler, als hij moet invallen, het speelveld betreden. De scheidsrechter moet hiervoor een teken geven.
-    Alleen vanaf de bank of vanuit de instructiezone, en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, mogen aanwijzingen aan de spelers worden gegeven. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven.
-    De thuisspelende vereniging is verplicht er op toe te zien dat, met uitzondering van de hiervoor genoemde personen, zich niemand binnen de afrastering bevindt dan wel zich tijdens de wedstrijden daarbinnen begeeft. Dit laatste geldt in het bijzonder voor het publiek.