Uitnodiging ALV op 8 nov 2019


Het Algemeen Bestuur van Roda’46 nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 november 2019.

Plaats        :  Kantine Roda’46
Aanvang    :  20.00 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV – 25 januari 2019
 5. Terugkoppeling NOC/NSF
 6. Jaarverslag 2018-2019
 7. Financieel jaarverslag 2018-2019
 8. Verslag kascommissie (decharge)
 9. Verkiezing Algemeen Bestuur.

a)    Aftredend en niet herkiesbaar: Arjan Baar – penningmeester

b)    Verkiesbaar functie penningmeester: Peter Spierenburg

c)    Verkiesbaar functie lid Algemeen Bestuur – Floor Drost.

 1. Begroting 2019-2020
 2. Verkiezing kascommissie
 3. Voorstel benoeming Leden van Verdienste.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De penningmeester zal een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn om eventuele vragen over de financiële stukken persoonlijk te kunnen beantwoorden.