Vanuit de Bestuurskamer sept 2018


VAN DE VOORZITTER:

De kantine

Het zal niemand zijn ontgaan, de kantine heeft een stevige verandering ondergaan. Op Zaterdag 30 juni begon hett allemaal met het volledig strippen van de kantine. Met de hulp van 45 vrijwilligers is dit zeer snel gegaan die dag. Ondanks het feit dat we vrij laat konden starten met de goedkeuring van de verbouwing (medio april) en we de klus binnen 6-8 weken moesten klaren vanwege de zomerstop, was er dus heel veel werk te doen in zeer korte tijd. Het dak is vervangen, de volledige elektra, geschilderd, een nieuwe vloer, stoelen, tafels, bar, nieuwe kassa’s, koffieapparaten en plafond. Bouwbedrijf Schoonderbeek, tevens hoofdsponsor van onze club, heeft de verbouwing zeer professioneel aangepakt, ondanks de late goedkeuring, krapte aan personeel en vakantie. Mede ook door de inzet van vrijwilligers is het gelukt om deze voor onze club grote klus in slechts een paar weken uit te voeren. Respect en dank voor iedereen die hier aan mee heeft gewerkt.

Zijn wel al klaar dan ? Het antwoord daarop is NEE. De projectgroep kantine heeft er bewust voor gekozen om de belangrijkste zaken te organiseren zodat we in ieder geval het seizoen weer met een werkbare kantine konden starten. Ook de vrijwilligers gingen tenslotte op vakantie. Kortom, er is nog werk te verrichten. In de komende tijd zullen we aandacht gaan besteden aan de aankleding van de kantine en de laatste afwerkingen rondom de bar. Wil je een bijdrage leveren of heb je een idee, schroom niet en neem contact met me op via voorzitter@roda46.nl.

kantine bar.jpg

 

NOC/NSF en de Rabobank

Afgelopen week is er ook weer een begin gemaakt voor de verdere uitwerking van het project van NOC/NSF in samenwerking met de Rabobank. In de komende periode worden de mensen benaderd die zich hebben aangemeld voor onderstaande werkgroepen. Voor een gastvrije accommodatie en een eenduidig technisch beleidsplan zijn er voldoende mensen, helaas zijn de overige groepen nog maar matig bezet. Heb je een droom, mening of idee hoe Roda ’46 er in de toekomst uit moet zien ? Dit is je kans ! Meld je a.u.b. aan bij secretaris@roda46.nl. Kost dit veel tijd ? Een 6-tal avonden in een jaar is toch niet veel ?

-          - Eenduidig technisch beleidsplan voor ieder lid.

-          -   Een organisatiestructuur met heldere taken.

- -       -  Een gastvrije accommodatie.

 -          -  Een herkenbare identiteit en cultuur.

   -        - Actieve communicatie plan voor het binden en boeien van leden.

 

Namens het algemeen bestuur.

Onno Schneiders
Algemeen voorzitter.