Verhoging Contributie 2019


Na enkele jaren zonder verhogingen, behalve de stijging met de consumenten prijsindex, gaat de contributie in 2019 in twee stappen omhoog. Namelijk 5% in januari 2019 en 5% in juli 2019.

Deze verhoging is tijdens de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en zal voor u dus vanaf komende contributie-inning zichtbaar zijn.

Met vriendelijke groet,
Algemeen bestuur Roda'46.