Voorzichtige start jeugd


Beste leden, ouders en verzorgers,

Uit de persconferentie van de overheid blijkt heel duidelijk: de deur gaat een heel klein beetje open voor onze jeugd.

Wat ?

Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet voor onze vereniging? Duidelijk is dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om jeugd georganiseerd en beheersbaar te laten voetballen bij hun club. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) van de overheid weer komen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs, onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Hoe ?

In gezamenlijkheid met de gemeente Leusden, de verenigingen in Leusden zijn wij in gesprek over hoe wij invulling geven aan de mogelijkheden die worden geboden.
De gemeente Leusden neemt hier het voortouw in. Uiteindelijk zal de gemeente Leusden ook toestemming moeten geven voor het weer openen van het sportpark en moeten instemmen met de wijze waarop wij weer gaan sporten met de jeugd.

De lokale overheden hebben de ruimte om ieder op eigen wijze invulling te gaan geven aan de geboden mogelijkheden. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de verschillende gemeentes. Dit is niet te voorkomen en zullen wij moeten accepteren.

Wie ?

De jeugdcommissie en de technische commissie zijn bezig met het maken van een plan van aanpak. Hoe kunnen wij weer veilig gaan voetballen met de jeugd ?

Dit is een behoorlijke opgave en vraagt mogelijk extra inspanningen van vrijwilligers, ouders en verzorgers. Dit kan zijn in de wijze waarop wij ons moeten gedragen op het sportpark , dan wel in de vorm van extra handen die nodig zijn om de kinderen weer te laten voetballen.

Na goedkeuring door de gemeente Leusden zullen wij zo snel als mogelijk communiceren.
Uitgangspunt blijft dat de gezondheid van een ieder de hoogste prioriteit heeft.

 

Het Algemeen Bestuur van Roda’46 Leusden