Vuurwerk streng verboden


Het afsteken van vuurwerk op het complex van Roda’46 te Leusden is streng verboden.

In de afgelopen periode is er voorafgaande, dan wel tijdens een aantal wedstrijden vuurwerk afgestoken. Dit door leden dan wel bezoekers van onze vereniging.

Het gevolg hiervan is dat Roda’46 van de KNVB een boete heeft opgelegd gekregen van 250 euro. Een stevige sanctie waarmee de KNVB duidelijk maakt dat vuurwerk niet wordt getolereerd. Dit standpunt steunt het Algemeen Bestuur van Roda’46.

Naast deze financiële tegenvaller lopen wij het risico dat bij herhaling de straf zwaarder zal uitvallen. Een geldboete en punten in mindering brengen zijn dan de opties die de KNVB heeft. Laten wij voorkomen dat deze sancties onze teams duperen.

Via deze weg willen wij, Algemeen Bestuur van Roda’46, dan ook uitdrukkelijke verzoeken om geen vuurwerk af te steken op ons complex.

Mocht ondanks dit verzoek toch vuurwerk worden afgestoken zullen wij de verantwoordelijke(n) hiervoor aansprakelijk stellen.

 

Het Algemeen Bestuur van Roda 46