De volgende stap: een Vereniging Voetbal Plan


Sinds circa twee jaar zijn wij als vereniging druk doende geweest met het NOC/NSF traject. Een traject waarbij wij met hulp van NOC/NSF, bekostigd door de Rabobank Nederland, onderzocht hebben hoe wij Roda ‘46 Leusden in de toekomst vorm kunnen gaan geven. In allerlei sessies is nagedacht welke onderwerpen van belang zijn om Roda’46 in de toekomst vorm te kunnen geven. Met als uitkomst de pijlers:

- Cultuur & Identiteit

- Voetbal

- Accommodatie

- Communicatie

- Club Structuur

De pijlers zijn het afgelopen jaar door werkgroepen verder vorm geven. Inmiddels hebben de werkgroepen nagenoeg allemaal aansluiting gezocht in de bestaande commissies. In deze commissies zullen de ideeën verder vorm gegeven gaan worden. De werkgroep Voetbal past onder meerdere commissies en daarom wordt gekozen voor een ander pad.
  
Vereniging Voetbal Plan

De werkgroep Voetbal (Mark Gieben, Marco Kasper, Harm Wassink en Edwin Veenendaal) gaat in samenwerking met het Algemeen Bestuur een Vereniging Voetbal Plan samenstellen. Dit verenigingsplan zal een vertaling zijn van de specifieke voetbal ideeën uit het NOC/NSF traject en met de input vanuit verschillende commissies. Denk hierbij aan, Jeugd Commissie, Technisch Team, Dames Commissie, Zaterdag Commissie en Zondag commissie. De werkgroep voetbal zal de ideeën en belangen van de verschillende commissies met elkaar vergelijken. In samenspraak met het Algemeen Bestuur zal dit vertaald worden naar een integraal plan voor alle voetballers van Roda’46. Het Vereniging Voetbal Plan.
  
De tijdslijn zoals die nu voor ligt is om uiteindelijk op 6 juli 2020 een concept aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van Roda’46. Het streven is om in het seizoen 2021/2022 de eerste stappen te zetten die voort komen uit het Vereniging Voetbal Plan.

Wij, Algemeen Bestuur, zijn erg blij met dit mooie en goede initiatief en willen ons vertrouwen uitspreken in de werkgroep.

De volgende stap is gezet.

Mochten wij de komende maanden meer informatie hebben dan delen wij dat natuurlijk.

 
Het Algemeen Bestuur van Roda’46