Terugblik ALV seizoen 2020/202


Op maandag 13-12-2021 is de 2e digitale ALV gehouden uit de historie van Roda ’46.
29 leden hebben ingelogd en deelgenomen aan deze digitale ALV.

Er ligt weer een jaar achter ons, een jaar dat in het teken heeft gestaan van Covid-19. Het virus dat ons vanaf maart 2020 al in haar greep heeft. Ongekend voor deze tijd. Het virus dat een hele grote impact heeft op de totale maatschappij, niet alleen in Nederland maar Worldwide.

Het voetbalseizoen 2020/2021 is net als seizoen 2019/2020 niet meer uitgespeeld. Lange tijd hebben de jeugdspelers kunnen trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Voor de senioren was het een echte drama seizoen. Lang in lockdown, zonder sporten en zonder de gezelligheid van de 3e helft.

Op financieel gebied was het ook een spannende tijd voor de vereniging. In een vroegtijdig stadium is overleg geweest tussen AB en de diverse commissies over beheersing van de kosten en opties onderzoeken om extra middelen te genereren. In het 1e halfjaar 2021 werd duidelijk dat de Overheid diverse steunmaatregelen had opgetuigd voor bedrijven en verenigingen. Ook Roda ’46 heeft daar gebruik van gemaakt.

Een heel groot compliment gaat uit naar de leden en sponsoren die allen hun contributies en sponsorbijdragen hebben voldaan. Juist in een tijd waarin sport en activiteiten tot een minimum beperkt waren. Ook veel waardering voor de diverse commissies die acties hebben geïnitieerd zoals verkoop oliebollen, sponsorbord met namen, RABO Club Support actie.

Een mooi gebaar was een donatie van een lid die van zijn werkgever een bedrag € 1.000,00 mocht doneren aan doelen of verenigingen. Zo hebben velen een positieve -financiële - bijdrage geleverd aan de vereniging.

Als Vereniging kunnen we dan ook terugkijken op een redelijk financieel jaar. Een mindere opbrengst uit kantine inkomsten maar met loyale leden, sponsoren en steun van de Overheid konden wij het seizoen toch met een positief resultaat afsluiten.

Algemeen Bestuur Roda ’46 bedankt dan ook alle leden, sponsoren en vrijwilligers voor hun steun.

De voetbalcommissies zijn tijdens de diverse lockdowns zeer actief geweest. Binnen de maatregelen is er op alle niveaus getraind en zijn onderlinge wedstrijden georganiseerd.

Iedere zaterdag en zondag werd er een programma samengesteld. Vooral voor de jeugd heeft dit goed uitgepakt, verhoudingsgewijze hebben zij meer getraind en wedstrijden gespeeld dan in een regulier seizoen, alleen niet tegen andere verenigingen. Alleen in de laatste weken tijdens de Regio Cup behoorde dat tot de mogelijkheden.

Voor de senioren was het echter een minder plezierige tijd, lang in lockdown, dan weer trainen tot 27 jaar, met de beperking van 4 man op 1,5 meter. Maar na de versoepelingen zijn er veel wedstrijden tussen zaterdag en zondag seniorenteams gespeeld. Dat is dan weer het voordeel van een grote vereniging. Men heeft elkaar gevonden, mooie activiteiten, helaas nog zonder de 3e helft.

Aan de vrijwilligers in de voetbalcommissies een groot compliment voor hun wekelijkse inzet om alle planningen, schema’s en wedstrijden in elkaar te zetten. Chapeau!!!!

Helaas hebben we voor het 2e jaar op rij een aantal evenementen moeten cancelen.

Young Stars, 35+ Internationaal, Reus van Leus, El Clasico en Nieuwjaarsborrel konden geen doorgang vinden. Al met al voor iedereen en de vereniging een teleurstelling.

Op bestuurlijk gebied zijn we actief geweest met de invulling van de diverse posities binnen het Algemeen Bestuur. De nieuwe samenstelling werd door de vergadering unaniem goedgekeurd.

Voorzitter: John Groenevelt (tevens Horeca – Accommodatie)
Penningmeester: Peter Spierenburg
Secretaris Floor Drost (tevens Jeugd)
Lid Algemeen Bestuur: Herwin Mars (Sponsoring)
Lid Algemeen Bestuur: Rick Buunk (Zondagafdeling)
Lid Algemeen Bestuur: Michiel Snoek (Zaterdagafdeling)
Lid Algemeen Bestuur: Harry Kerssies (Technisch Team)
(tussen haakjes de portefeuille verdeling)

Voor het komende jaar staan de volgende projecten op de agenda voor de Vereniging en het Algemeen Bestuur.

1. Review Statuten en Huishoudelijk Reglement als gevolg van WBTR.
2. Vervanging toplaag hoofdveld.
3. Groot onderhoud veld 2.
4. Camerasysteem tbv wedstrijden streamen en analyse.
5. Verhoogd terras.
6. Mogelijkheden onderzoeken voor 4e kunstgrasveld.

Klik hier voor het Verenigingsjaarverslag.

Algemeen Bestuur Roda ‘46