Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 januari 2019


Het Algemeen Bestuur van Roda’46 nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 januari 2019.

Plaats            :  Kantine Roda’46
Aanvang        :  20.00 uur

 

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ALV – 2 november 2018

5. Vaststellen begroting 2018 - 2019

6. Stand van zaken vacature voorzitter

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

De penningmeester zal een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn om eventuele vragen over de financiële stukken persoonlijk te kunnen beantwoorden.

 

Bijlage: Notulen ALV 2 november 2018